Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over aankomende speciale aanbiedingen!

Gegevensbeschermingsbeleid (ENGLISH)

Gegevensbeschermingsbeleid:

(Engelse versie: In geval van een verschil tussen de Engelse en de Duitse versie, prevaleert de Duitse versie (Privacybeleid)).

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is:

Glampingwelt GmbH

Jacquingasse 13/1

1030 Wenen

Oostenrijk

Tel: +43(0)676 556 2542

E-mail: info@glampingwelt.com

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

  • De bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt.

3) Hosting

Hosting door Shopify: Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en weergave van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) Koekjes

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer:https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact met ons opnemen

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokkene plaatsvinden). Uw gegevens zullen worden gewist na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen (momenteel 7 jaar), tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

7) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

7.1Inschrijvingop onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.

Met uw bestelling geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de in de nieuwsbrief vermelde link of door ons een desbetreffend bericht te sturen. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de distributielijst van onze nieuwsbrief.

7.2 Verzending vande nieuwsbrief via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in het adverteren, veilig en gebruikersvriendelijk. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te versturen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Data Processing Agreement") gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Indien u geïnteresseerd bent, kan deze gegevensverwerkingsovereenkomst worden ingezien op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
MailChimp is ook gecertificeerd onder de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verbindt zich er dus toe te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsvereisten. U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp hier bekijken:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

8) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

8.1 In orde.om uw bestelling te verwerken, werken wij samen met de hieronder vermelde dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

8.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendingsdienstverleners

- Lagermax Wien Internationale Spedition GmbH.
Indien de goederen door de transportdienstverlener Lagermax (Lagermax Wien Internationale Spedition GmbH, Ailecgasse 36, 1110 Wenen) worden geleverd, geven wij uw telefoonnummer vóór de levering van de goederen aan Lagermax door conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres enkel door aan Lagermax met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. De openbaarmaking geschiedt slechts voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Hermes of het doorgeven van statusinformatie van de levering van de zending niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst jegens ons of jegens de vervoersdienstverlener Lagermax worden herroepen.


- Oostenrijkse Post
Indien de goederen door de transportdienstverlener Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wenen, Oostenrijk) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a, DSGVO aan Österreichische Post doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u te informeren over de levering, voor zover u hiervoor tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de Oostenrijkse Post met het oog op de bezorging in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub b, DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met de Oostenrijkse post of de toezending van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van ons of de transportdienstverlener Oostenrijkse Post worden herroepen.

- UPS
Indien de goederen door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan UPS doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te stellen van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS ten behoeve van de aflevering overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de afleverdatum met UPS of het doorgeven van statusinformatie over de aflevering van de zending niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst jegens ons of jegens de aanbieder van vervoersdiensten worden herroepen

- DPD

Indien de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DPD door met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of de kennisgeving van de levering, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD worden herroepen.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal")
als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

- SOFORT

Indien u de betalingsmethode "SOFORT" kiest, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie zullen doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u verkrijgen op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

- KLARNA

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Dit stelt Klarna in staat om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en om de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aan te passen. U kunt algemene informatie vinden over Klarna hier. Uw persoonlijke gegevens zullen behandeld door Klarna in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en zoals gespecificeerd in Klarna's privacybeleid.

9) Contact voor feedback verzoek

Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalig verzoek om een beoordeling van uw bestelling voor het feedbacksysteem dat wij gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verantwoordelijke voor de verwerking een bericht te sturen.

10) Rechten van de betrokkene

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, schrapping, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde).